نکته ها

,ویزیت بیماران روستای کوهیخل جویبار

امروز روز چهارشنبه 91/3/3 تعدادی از بیماران با مشکلات پوستی را در مرکز درمانی بهداشتی روستایی کوهیخل بطور رایگان معاینه نمودم خوشحال بودند که پزشک متخصص پوست به دیدارشان در روستای شان که در واقع خانه شان بوده رفته.شب هم مهمان دانشگاه برای تقدیر از اساتید برتر دانشگاه علوم پزشکی بودیم. آقای دکنر عبدالهی از دانشمندان برتر دنیا نیز میهمان ویژه بودند. استاندار محترم جناب مهندس طاهایی هم حرفهای دلنشینی را بیان نمودند.

از آنجایئکه مراسم به نام استد شهید مطهری بود در زمان مراسم از جناب دکتر ناصحی خواستم تا مطلبی را از یک بیمار مسلمان آفریقایی بیان کنم که نام فرزندش را شهید مطهری نهاد که ایشان هم اجازه دادندو ماجرا از این قرار بود که عبدالله عمر که ساکن شهر لامو از کشور کنیا بود به من زنگ زد ( وقتی در شهر نایروبی بیمارستان مابقی مشغول ویزیت بیماران بودم) که خدا امروز به من فرزند سوم پسر را عنایت نمود و من نام او را شهید مطهری نهادم که این نشانه عشق علاقه او هم به اسلام بود و هم به ایران.