پرسش و پاسخ

پیامک یکی از بیماران مبتلا به ایدز از کنیا به پزشک ایرانی

آخرین به روز رسانی شنبه, 11 خرداد 1392 06:31

فروردین امسال( 1391) در بیمارستان مابقی نایروبی بیماری را بعلت مشکلات پوستی ناشی از بیماری ایدز به درمانگاه مراقبت های ویژه بیماران ایدزی مراجعه نموده بود. پزشکان نظرات مختلفی داشتند. من در همان زمان اتفاقی مراجعه نمودم آنها نظر من را خواستند گفتم احتمالا کاپوزی سارکوما میباشد و نه سل پوستی. بعد کمی گفتگو قرار شد با انجام آزمایشاتی درمان را با توجه به نتیجه ازمایش انجام دهیم که سرانجام با تشخیص و روش درمانی من موافقت نمودند. ایشان را در بخش بستری کردم و اولین تزریق را خودم انجام دادم و به بقیه پزشکان و پرستاران هم آموز

ش دادم که 5 نوبت بعدی را انجام دهند.

نام بیمار 30 ساله جوزف بود و بعلت شدت بیماری نمیتوانست راه برود و از درد و ورم شدید در پا ها بسیار آه و ناله میکرد. واقعا خیلی برایش ناراحت و نگران بودم چون بسیار آدم آرام و صبر و مظلوم بود. هم ایدز و هم سل و حالا ناراحتی شدید پوستی که حرکت را راز او سلب نموده بود. بعد از 4 هفته امروز از او پیامکی از کنیا دریافت نمودم.که متن آنرا کامل برایتان مینویسم

My name is Joseph Osiko patient from Mbagathi Hsp. Nairobi Kenya whom u gave direction for blood test Hb and gave vincristin 2mg and Bleomycin 15mg 1m first injection for kaposis sarcoma which am given every 2weeks for 6 courses, now i am walking no pains no more black spots on my body.

Thanks for Iran gaverment sending people like you to save lives

 

ترجمه: من جزف اسیکو بیماری از بیمارستان مابقی در نایروبی ، کنیا جایی که شما راهنمایی کردی برای انجام آزمایشات و تزریق آمپول های بلومایسین و وینکرستین برای بیماری کاپوزی سارکومای من. حاا من راه میروم دردی ندارم لکه های سیاه هم در بدنم ندارم.

از دولت ایران برای فرستادن پزشکانی مانند شما که موجب نجات جانها هستید متشکرم.

اول : خوشحالم وظیفه انسانی خود را انجام دادم و با آنکه مبتلا به ایدز بود خودم تزریق او را انجام دادم

دوم: خدا را شکر به لطف و مرحمتش بهبودی را به او عنایت نمود.

سوم چقدر لذت بردم که در پیام خود اسمی از من نگفته و از کشور ایران تشکر کرده. ( من کسی نیستم هر چه هست کشورم ) ایران عزیز اسلامی میمیرم برات.