انحراف بینی

دکتر مجید عمادی، بهترین جراح انحراف بینی

بیشتر ما با مفهوم انحراف بینی و کجی تیغه بینی، آشنایی داریم، اما این موضوع را به عنوان یک مسئله جدی در نظر نمی‌گیریم. در حقیقت، انحراف تیغه بینی، که به معنای تغییر شکل دیواره داخلی بینی به سمت راست یا چپ است، می‌تواند سبب ایجاد مشکلات متعددی برای سلامت فرد شود. مطالعه این مقاله […]